Предприемачество за
младежка
трудова мобилност

Дай път на твоето професионално развитие!

 

За проекта

Проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Общият бюджет е 288.951,06 евро, от които 245 608,40 евро от ЕФРГ.
Научи повече

Учебна платформа

Проектът инвестира и в интернет платформа за управление на обучението и я рекламира не само сред ученици от професионалните гимназии в региона, но и сред студенти, така че в края на 2018г. близо 1000 души да са потребители на електронно обучение по предприемачество.
Регистрирай се сега


Екип на проекта

Водещ партньор е Търговско-промишлената и селскостопанска камара гр. Кълъраш. Проектният екип включва още:
Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" в гр. Силистра,
Колеж по икономика и Асоциация "Партньори 2000", гр. Кълъраш
СНЦ "Паралел-Силистра" в гр. Силистра.
Научи повече