Нашият нов проект за обучение по предприемачество

Maria Petrova Uncategorized @bg

Щастливи сме да обявим старта на новия ни проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. Проектните дейности стартираха на 20 юни 2017 г. и ще продължат до 20 декември 2018 г.
По него ще работим заедно с Професионалната гимназия по икономика „Атанас Буров“ в Силистра и румънските ни партньори от Кълъраш: Търговско-промишлената камара, Икономическия лицей и Асоциация „Партньори 2000“ и СНЦ “Паралел-Силистра”.
Проектът има за цел да подобри пригодността на младежите за трудовия пазар и да ги направи по-мобилни при търсене на работа в трансграничния регион Силистра, България – Кълъраш, Румъния. Той постига поставената задача като обединява усилията на две професионални гимназии, неправителствени организации представители на бизнеса и ги насърчава да разработят и приложат съвместна българо-румънска образователна схема за “Предприемачество без граници”, състояща се от 3 програми: „Предприятие без граници“, „Зелено предприемачество“, „Чуждоезикови курсове по български и румънски“ и практически дейности за обмен.
През учебната година 2017-2018 програмата ще бъде приложена сред 800 ученици от тези две училища в партньорство с местните и бизнес общности. Проектът инвестира и в интернет платформа за управление на обучението и я рекламира не само сред ученици от икономическите техникуми в региона, но и сред студенти, така че в края на 2018г. близо 1000 души да са потребители на електронно обучение по предприемачество. Той изгражда и мрежа за сътрудничество между училищните общности, местните власти и бизнеса, така че съвместната образователна схема да бъде широко приложена в целия трансграничен регион Румъния – България.
Да си пожелаем успех!