Втора среща на съвместната група за наблюдение и оценка

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Втората работна среща се състоя на 19.02.2018 в конферентната зала на хотел “Виена” в Силистра. Групата за мониторинг и оценка има за задача да осъществи мониторинг и оценка на съвместната образователна схема за обучение по предприемачество в трансграничния регион. Това е съвместен орган на българските и румънските партньори, който включва: 10 представители на образователните власти, бизнес общността и институциите по заетостта, а именно:

Силистра:

  1. Регионален инспекторат
  2. Областeн информационен център по европейските фондове
  3. Общински отдел по образование и младежки дейности
  4. Eзикова гимназия „П. Яворов „
  5. Център за кариерно ориентиране

Кълъраш:

  1. Регионален инспекторат
  2. Окръжен съвет Кълъраш – отдел по европейските фондове
  3. Общински отдел по образованието
  4. Професионална гимназия
  5. Бюро по труда

По време на срещата беше разгледан Доклад за разработването на Съвместната образователна схема за обучение по предприемачество без граници в Кълъраш. Бяха дискутирани теми, свързани със прилагане на хоризонталните политики на ЕС: (Равни възможности и недискриминация, Равенство между мъжете и жените, Устойчиво развитие) в проектните образователни дейности.

Участниците в срещата разработиха общ модел за представяне на учебните дейностr, реализирани от учителите по трите програми: „Предприятие без граници“, „Зелено предприемачество“, „Езиково обучение с обмен „. В края на дискусиите те се обединиха и върху основните принципи за оценка на Съвместната образователна схема за обучение по предприемачество без граници.