Иновационен лагер за трансгранични учебни компании

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Между 27 до 29 март 2018 г. Икономическият колеж в град Кълъраш, Румъния организира и проведе „Иновационен лагер” за 40 румънски и български младежи, участващи в трансгранични учебни компании в рамките на проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност” , код 16.4.2.015., Финансиран от INTERREG VA RO-BG. Събитието е част от съвместната образователна схема “Предприемачество без граници”, състояща се от 3 програми: „Предприятие без граници“, „Зелено предприемачество“, „Чуждоезикови курсове по български и румънски“ и практически дейности за обмен.

Чрез подобни образователни дейности се цели да се подобри пригодността на младежите за трудовия пазар и тяхната мобилност в трансграничния регион Силистра, България – Кълъраш, Румъния. Проектът се изпълнява от партньорите: Търговско промишлена и селскостопанска камара, гр.Кълъраш, Професионалната гимназия по икономика „Атанас Буров“ в Силистра, Икономическия лицей и Асоциация „Партньори 2000“ от Кълъраш и СНЦ “Паралел-Силистра”.

По време на обучението „Предприятие без граници“ младежите създават и регистрират трансгранични учебни компании. Те стават акционери в тях като инвестират минимален капитал, избират борд на директорите и президент, който ги управлява. Съвместно българските и румънските “акционери” избират и продукт или услуга, които да призвеждат и предлагат на пазара. През учебната година те реализират продажби в рамките на трансграничния регион Силистра, България – Кълъраш, Румъния, а в края участниците ще ликвидират учебната компания, ще разпределят дивидентите и ще направят оценка на бизнес цикъла.

Задачите, които решаваха българските и румънските младежи по време на Иновационния лагер, целяха  разработване на бизнес-план на  “зелени” компании, които ще намалят разхода на отпадъци и ще гарантират устойчиво производство в рамките на трансграничния регион.

Неправителствената организация “Джуниър Ачийвмънт – Румъния”  разработи и проведе тренинга, а Търговско промишлена и селскостопанска камара, гр.Кълъраш покани за участие десет представители на местния бизнес, които бяха бизнес ментори на младежите и журираха техните презентации.