За първи път в Силистра – видеоконферентно обучение и представяне на учебна електронна платформа

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 18.04.2018  в залата на филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“в Силистра се състоя иновативно видеоконферентно обучение и представяне на учебна електронна платформа по предприемачество. Събитието беше организирано от СНЦ “Ино-бридж”, Русе и филиала на Русенския университетграда ни. Организаторите отправиха любезна покана към СНЦ “Паралел-Силистра” за участие в обучението, за което сърдечно благодарим.

Така на практика беше осъщественна синергия между двата проекта  „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“, eMS code: ROBG-156 и  „Предприемачество за младежка трудова мобилност “,e-MS-ROBG 196. Нашите партньори от Кълъраш, Асоциация Партньори 2000 също взеха участие в съвместния виртуален информационен ден.

По време на видеоконферентното събитие първо беше представен проекта, а след това –  учебната платформа за обучение по предприемачество, част от  www.e4ylm.eu. Реализирахме и практическо обучение на повече от 50 – те участници, като демонстрирахме:

  1. Как да се регистрираме като обучаемии да създадем свой профил.
  2. Кои са учебните курсове, предлагани от платформата в рамките на Съвместната образователна схема по предприемачество, разработвана по проекта
  3. Какви са възможностите за валидиране и сертифициране на обучаемите.

След това партньорите от СНЦ “Ино-бридж”, Русе в рамките на проекта „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“, eMS code: ROBG-156 продължиха с обучение за развитие на умения за управление на проекти.

В резултат повече от 40  участници се регистрираха като обучаеми в  учебната платформа за обучение по предприемачество, част от  www.e4ylm.eu.