Първи езиков обмен

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 22 май 2018 г. Икономическият колеж в Кълъраш организира първия езиков обмен между български и румънски студенти в рамките на проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG VA RO-BG. Събитието е част от Общата образователна схема „Предприемачество без граници” , която е един от планираните резултати.

Тази дейност събра заедно румънско-българските учебни компании, участващи в проекта. По време на събитието ‘акционерите’ от тези компании съвместно обсъдиха и създадоха своята маркетингова стратегия и материали, необходими за участието им в Съвместния панаир на учебните компании, който ще се проведе през юни 2018 г.

Пристигането на българските партньори беше добра възможност да се представят някои от забележителностите на Икономическия колеж в град Кълъраш,  намиращи се в историческия център на града. След интересната историческа обиколка българските и румънските ученици и учители участваха в демонстрационен урок по „Разработване на бизнес план“. След това участниците в смесените българо-румънски учебни компании обсъдиха и разработиха своя маркетинг стратегия и  различни рекламни материали (брошури, листовки, календари и др.), използвайки общото лого, общите идеи и трите езика на проекта, румънски, български и английски.

Срещата спомогна за преодоляване на съществуващите езикови бариери, насърчаване на екипния дух и споделяне на идеи за създаване на  реални смесени компании. По време на това творческо упражнение участниците обсъдиха икономическите закони в двете държави и решиха как да улеснят трансграничния обмен между  учебните компании. Благодарение на срещата учениците общуваха непринудено помежду си, размениха си контакти за социалните медии, споделиха идеи за рекламните материали, които ще комбинират в общ продукт, реализиран в края на проекта.

Дейността ще бъде завършена на 12 юни 2018 г. в Силистра, когато компаниите ще финализират общите проекти, с които ще участват в Съвместния панаир на учебните компании през юни 2018 г.