Културни предприемачи

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Информационен ден с езиков обмен на тема „Културни предприемачи“ ще проведе СНЦ “Паралел-Силистра” по случай Европейската седмица на културно-историческото наследство и Деня на Европейското териториално сътрудничество.

Събитието ще се състои на 27 септември 2018 г. от 14.00 ч. в Художествената галерия на град Силистра. Информационният ден “Културни предприемачи” има за цел да насърчи създаването на трансгранични учебни компании за културно предприемачество.Ученици от Професионалната гимназия по икономика “Атанас Буров” в Силистра и румънските им  партньори от Икономическия лицей в Кълъраш ще се запознаят с темата „Културното предприемачество – двигател за развитие на териториалното сътрудничество и мобилността“, представена от д-р Диана Бебенова, експерт по проекта “Предприемачество за младежка трудова мобилност”.

В интерактивната част от събитието участниците ще бъдат разделени на отбори, които ще имат за задача да открият и заснемат различни обекти от културно-историческото наследство на нашия град, а техните клипове ще участват в уеб-конкурс „Културни предприемачи в Силистра“. Информационният ден ще завърши с младежко парти за участниците.

Събитието е част от информационната кампания по проект Предприемачество за младежка трудова мобилност”, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България.