Информационният ден като забавление

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Звучи нетипично, но точно това се случи на 27 септември следобед в центъра на Силистра.

По случай Европейската седмица на културно-историческото наследствои Деня на Европейското териториално сътрудничество СНЦ „Паралел Силистра“ организира информационен ден под мотото „Културни предприемачи“.

Точно в  14.00 ч. в Художествената галерия на град Силистра посрещна своите гости от  Професионалната гимназия по икономика “Атанас Буров” в Силистра и румънските им  партньори от Икономическия лицей в Кълъраш. За начало учениците и техните учители се запознаха с темата „Културното предприемачество – двигател за развитие на териториалното сътрудничество и мобилността“, представена от д-р Диана Бебенова, експерт попроекта “Предприемачество за младежка трудова мобилност”. За преодоляване на езиковата бариера се погрижи г-жа Силвия Ангелова – доктор по румънска лингвистика, която превеждаше на младите „предприемачи“ от Кълъраш, макар някои от тях да се справяха чудесно и с помощта на английския език. Участниците във форума поздрави и г-жа Денка Михайлова – директор на Икономическата гимназия. И до тук с традиционното представяне на идеи по проекта.

Във втората част от събитието участниците бяха разделени на отбори, които имаха за задача да открият и заснемат различни обекти от културно-историческото наследство на нашия град. Червени, жълти, зелени, сини и оранжеви, сбрани на случаен принцип, получиха своите „предизвикателства“ и се впуснаха в своеобразно фото-приключение. Младите предприемачи трябваше не само да открият и заснемат описаните паметници и локации , но и да ги представят в двуминутен клип по атрактивен начин. И тук започна купонът. Една от групите видя останките от римската крепостна стена като сцена на видео игра и сюжет за оцеляване. Друга спортува на открито в парка, а арт – групата направи видео шарж със скулптурите пред галерията.  Най-много се забавляваха обаче „етнографите“, които дори разиграха един от пролетните ни обичаи – лазаруване. Предстои дообработка на клиповете, като през октомври те ще бъдат качени на сайта на проекта www.e4ylm.eu и  ще участват в уеб-конкурс „Културни предприемачи в Силистра“. Информационният ден завърши с младежко парти за участниците.

Събитието е част от информационната кампания по проект Предприемачество за младежка трудова мобилност”, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България.