Видеоклип „Фолклорни традиции и предприемачество“

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Ученици от Силистра и Кълъраш в ролята на „етнографи“ представят един от пролетните обичаи в трансграничния регион – лазаруване. Предприемаческата им инициатива е посветена на Европейската седмица на културно-историческото наследство и Деня на Европейското териториално сътрудничество. Информационният ден, организиран от СНЦ „Паралел-Силистра,  е част от проект  “Предприемачество за младежка трудова мобилност”, финансиран по програма ИНТЕРЕГ Румъния-България.