Продължаваме със „социално предприемачество без граници“

diana bebenova Uncategorized @bg

На 12 и 13.02.2019г. в  Силистра екип на проект INNOVENTER от Русенски университет за първи в България включи в специализирани обучения в дистанционна и присъствена форма по Социално предприемачество 35 ученици от ПГСУАУ.

Темите от обучението съдържаха дискусия относно същността на социалното предприемачество и идентифициране на конкретни възможности на всеки участник да развие такива умения.Екипно бяха разработени нови идеи за социално предприемачество. Участниците презентираха вече осъществени такива  през последните две учебни години в училище.

Разработките ще станат част от съвместната образователна схема „Предприемачество без граници“ , част от проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“ , ROBG 169 финансиран от програма INTERREG Romania – Bulgaria.