ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

diana bebenova Uncategorized @bg

Преподавател, Станчу-Дину Елена

Икономически колеж Кълъраши

 

Проектът ,,Entrepreneurship for Youth Labor Mobility“ безспорно засили въздействието на обучителните дейности по предприемачество в Икономическия колеж в Кълъраш. В този проект участниците излязоха от ролята на виртуални предприемачи и чрез успешни бизнес идеи участваха в различни панаири за учебни фирми, включително и в Регионалния панаир с международно участие, организиран от Икономическата технологична гимназия „Николае Йорга“ Пашкани.

С натрупания опит през месец март 2019г. те участваха в международния конкурс „Студенти предприемачи, от виртуален към реален бизнес“, където грабнаха няколко награди.