Трансграничен форум за млади предприемачи “Културата има значение!”

diana bebenova Uncategorized @bg

Общо шест младежки проекта бяха разработени по време на иновационния лагер „Предприемачество в сферата на културно-историческото наследство в трансграничния регион Румъния – България“, състоял се на 21-22 н оември 2019г. в Силистра. Три от тях бяха класирани от журито с председател Юлия Баховски, която от години работи в Букурещ за опознаване и сътрудничество между българи и румънци. Това са: “Пеликаните на Дунав” – 3-то място, “Трансгранично бъдеще” – 2-ро място и “Радецки” – на 1-во.

Участниците в дискусиите бяха подпомогнати от специално подбрани бизнес консултанти, между които представители на “Ротари клуб-Силистра” и бизнес общността в града. А преди шестте екипа да представят предприемаческите си проекти пред журито, те ги дискутираха с румънските партньори Търговско-промишлената камара в Кълъраш и Сдружение “Акчес”.

Тази година иновационният лагер се провежда за трети път и е във връзка със Световната седмица на предприемачеството. Събитието беше тържествено открито от Областния управител на Силистра г-н Ивелин Статев и началника на Регионалното управление на образованието д-р Габриела Миткова. В него участваха преподавателите от Русенския университет доц. д-р Даниел Павлов и доц. д-р Емил Коцев. Ценен беше и приносът на Николай Неков, силистренец, който развива процъфтяващ маркетинг бизнес в София.

Организатори на иновационния лагер са РУО-Силистра, Община Силистра и СНЦ „Паралел – Силистра” като част от проекта „Мемофиш“ и продължение на проекта “Предприемачество за младежка трудова мобилност“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.