ПГСУАУ “Атанас Буров” кандидатства за изграждане на СТЕМ център за дигитални създатели „Технологичен свят“

diana bebenova Uncategorized @bg

Проектът предвижда увеличаване на капацитета на училището чрез разработване на съвременни методически ресурси с конструктивистичен дизайн, както и квалификационни курсове за преподавателите, включително и “Предприемачество без граници”. Проектните дейности са заявка за подготовка на специалисти от ново поколение в отговор на потребностите на местната индустрия и развитие на икономически връзки с Румъния. Така, училището планира да продължи приложението на съвместната образователна схема „Предприемачество без граници“, разработена по проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, ROBG 169 финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Румъния – България .

СТЕМ центърът ще се превърне в методическа лаборатория, в която ученици, студенти, учители и методици ще експериментират различни модели на преподаване и учене със силна практическа приложимост. Новият проект предвижда засилване на практическата ориентираност към българо-румънската трансгранична бизнес общност