Иновационен лагер в Силистра на тема „Предприемачески проекти в трансграничния регион България – Румъния“

diana bebenova Uncategorized @bg

Във връзка със Световния ден на спестовността, 31 октомври, на 28 и 29 октомври 2020 г. в АРГИ Център, Силистра ще се проведе иновационен лагер с участие на ученици от област Силистра. Събитието се организира от РУО – Силистра, отдел „Образование и младежки дейности“, община Силистра и СНЦ „Паралел- Силистра“, като това е неговото четвърто издание.

В предходните три издания:

  1. Участваха повече от 150 младежи от различни училища от област Силистра.
  2. Обсъдени са 18 иновативни младежки идеи за развитие на региона, като тези през 2019 са част от документа „Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културно-историческото наследство“, разработен в рамките на проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ https://paralel-silistra.net/wp/wp-content/uploads/2019/12/Compedium-of-materials-Discussion-session-BG.pdf
  3. Бизнес-консултантите, които подпомагаха младежките екипи по време на лагера, бяха представители на “Ротари клуб-Силистра” и бизнес общността в града, както и Търговско-промишлената камара и Сдружение “Акчес” от Кълъраш, Румъния.
  4. През последните години в подготвителния ден от лагера участваха преподаватели от Русенския университет „А. Кънчев“ и Николай Неков, наш съгражданин, президент на „Младежки Бизнес Клуб“, основател на компания за бизнес консултиране и реклама.
  5. В началото на всяко издание представители на бизнеса споделиха с участниците своите вдъхновяващи истории. Между тях бяха:
  • Невена Младенова, Мениджър “Публично финансиране”, Майкрософт България – участник през 2017;
  • Силистренецът Андон Симеонов, генерален директор за SoftServe Bulgaria – участник през 2017 и 2018.
  • Пламен Маринов, управител на фирма „Везни – 55“ – участник през 2017 г. и 2018 г.
  • Георги Георгиев, собственик на фирма за алтернативни източници на енергия „Енерко БГ“ ООД – участник през 2018 г.
  • Юлия Баховски, бизнес консултант Румъния-България – участник през 2019 г.

 

В иновационния лагер тази година ще участват 24 девойки от XII клас, представители на 6 училища от област Силистра. На 28 октомври те ще бъдат включени в тренинги за допълнителна подготовка по предприемачество и разработване на бизнес модели. А на 29 октомври 2020 г. ще разработят своите проекти и бизнес планове по зададен казус.

Във връзка с Насоките за работа в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020 – 2021 г. в условията на COVID – 19, събитието ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.