Първи регионален трансграничен форум на учебни компании

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Първият регионален трансграничен форум на учебни компании, проведен на 21 юни в град Кълъраш събра повече от 400 участници и посетители! Той беше организиран от партньорите по проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност “,e-MS-ROBG 169 съвместно с Регионалните инспекторати по образование в Силистра и Кълъраш. Събитието беше подкрепено и от редица официални гости като: госпожа Наталия Пацарку, депутат, Джордже Якуб, …

Информационен ден – хепънинг за всички!

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 31 май българските партньори: Професионална гимназия по икономика “А. Буров” и СНЦ “Паралел – Силистра”  по проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност “,e-MS-ROBG 169 проведоха информационен ден – хепънинг за всички жители на Силистра. Презентациите и изложбите бяха уредени на  открито и заемаха централната алея в Дунавския парк. По време на събитието основен акцент беше представянето на продуктите на …

120 потребители на учебната платформа!

Борислав Ганев Uncategorized @bg

През месец май продължи партньорството между нашия проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност “,e-MS-ROBG 169 и „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“, eMS code: ROBG-156. На 30 май наши участници се включиха в иновативното видеоконферентно обучение за ученици и студенти от Русе и Враца, България и Кълъраш, Румъния. По време на събитието първо представихме проекта, а след това –  учебната …

Партньорство за прилагане на съвместната образователна схема “Предприемачество бeз граници”

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 28 май 2018 се проведе информационен ден за училищни ръководства под надслов “Обучението по предприемачество и трасграничните учебни компании” по проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност” ROBG 169. Той беше организиран от Професионалната гимназия по икономика “Атанас Буров” и СНЦ “Паралел-Силистра” с подкрепата на Регионалното управление на образованието – Силистра. В началото на срещата Диана Бебенова – Николова представи …

Първи езиков обмен

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 22 май 2018 г. Икономическият колеж в Кълъраш организира първия езиков обмен между български и румънски студенти в рамките на проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG VA RO-BG. Събитието е част от Общата образователна схема „Предприемачество без граници” , която е един от планираните резултати. Тази дейност събра заедно румънско-българските учебни компании, участващи в проекта. …

За първи път в Силистра – видеоконферентно обучение и представяне на учебна електронна платформа

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 18.04.2018  в залата на филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“в Силистра се състоя иновативно видеоконферентно обучение и представяне на учебна електронна платформа по предприемачество. Събитието беше организирано от СНЦ “Ино-бридж”, Русе и филиала на Русенския университетграда ни. Организаторите отправиха любезна покана към СНЦ “Паралел-Силистра” за участие в обучението, за което сърдечно благодарим. Така на практика беше осъщественна синергия между двата …

Иновационен лагер за трансгранични учебни компании

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Между 27 до 29 март 2018 г. Икономическият колеж в град Кълъраш, Румъния организира и проведе „Иновационен лагер” за 40 румънски и български младежи, участващи в трансгранични учебни компании в рамките на проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност” , код 16.4.2.015., Финансиран от INTERREG VA RO-BG. Събитието е част от съвместната образователна схема “Предприемачество без граници”, състояща се от 3 …

Информационен ден – Представяне на проекта и учебната платформа

Борислав Ганев Uncategorized @bg

СНЦ “Паралел-Силистра” съвместно с български и румънски партньори, проведе поредния информационен ден  от кампанията по проекта „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. Проектът има за цел да подобри пригодността на младежите за трудовия пазар и да ги направи по-мобилни при търсене на работа в трансграничния регион. Събитието за представяне на проекта и учебната …

Втора среща на съвместната група за наблюдение и оценка

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Втората работна среща се състоя на 19.02.2018 в конферентната зала на хотел “Виена” в Силистра. Групата за мониторинг и оценка има за задача да осъществи мониторинг и оценка на съвместната образователна схема за обучение по предприемачество в трансграничния регион. Това е съвместен орган на българските и румънските партньори, който включва: 10 представители на образователните власти, бизнес общността и институциите по …

За първи път в Силистра, а може би и в България

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 19 ноември стартира тридневно съвместно обучение между млади предприемачи от Силистра и Кълъраш, които работят заедно в 10 трансгранични учебни компании в рамките на проект “ Предприемачество за младежка трудова мобилност”, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ Румъния – България 2014-2020. Младежите от Професионалната гимназия по икономика “Атанас Буров” в град Силистра и Икономическия колеж в град Кълъраш, както и техните …