Ретроспекция от „Любовта в три измерения“

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 14 февруари 2018 г. СНЦ “Паралел-Силистра” в партньорство с Професионалната гимназия по икономика  в град Силистра реализира  информацонния ден “Любовта в три измерения”, който събра повече от 80 младежи от града. Събитието е част от информационната кампания по проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. Проектът има за цел да подобри пригодността …

Любовта в три измерения

Любовта в три измерения

Борислав Ганев Uncategorized @bg

П О К А Н А По случай празника на любовта, СНЦ “Паралел-Силистра”  има удоволствието да ви покани на информационен ден “Любовта в три измерения” Събитието стартира на 14 февруари 2018 г. от 15.30 ч. в Художествената галерия на град Силистра със следната програма: 15.30 – 16.00 “Любовта и изкуството”– тематична екскурзия в Художествената галерия 16.00 – 16.30 “Любовта към …