Втори информационен ден в трансграничния регион Силистра – Кълъраш

Maria Petrova Uncategorized @bg

Продължава информационната кампания “Седмица на предприемачеството в трансграничния регион Силистра- Кълъраш”, организирана от СНЦ “Паралел-Силистра” съвместно с български и румънски партньори. Дейностите са част от проекта „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България, който има за цел да подобри пригодността на младежите за трудовия пазар и да ги направи по-мобилни при търсене на работа …

Първи информационен ден в трансграничния регион Силистра- Кълъраш

Maria Petrova Uncategorized @bg

СНЦ “Паралел-Силистра” съвместно с български и румънски партньори, организира информационен ден “Седмица на предприемачеството в трансграничния регион Силистра- Кълъраш”. Събитието се състоя на 13 ноември 2017 г. в конферентната зала на хотел Дръстър с начало 16.00 часа. То е част от информационната кампания по проекта „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. Проектът има …

Учредена е съвместната Група за наблюдение и оценка

Maria Petrova Uncategorized @bg

Първата учрeдитeлна среща на съвместната група за наблюдение и оценка на обучението по образователната схема „Предприемачество без граници“ се състоя на 10 октомври от 14.00 ч в град Кълъраш в конферентната зала на Търговско, промишлена и селскостопанска камара, гр.Кълъраш, Румъния. В нея участваха 10 представители на образователните власти в трансграничния регион, бизнес средите и институциите по заетостта и 5 представители …

Началото

Maria Petrova Uncategorized @bg

На 29 август 2017г. беше проведена първата пресконференция по проекта. Тя беше организирана от Водещия партньор Търговско промишлена и селскостопанска камара, гр.Кълъраш, Румъния. Покана за участие беше изпратена предварително до представители на образователни и местни власти, бизнес общности и институции за заетост. При организиране и провеждане на събитието партньорите imdprnd мерките, предвидени в приложение XII към Регламент (ЕС) №. 1303/2013 …

Първо обучение по предприемачество

Maria Petrova Uncategorized @bg

В рамките на проекта „Предприемачество за младежка трудова мобилност“ в началото на юли премина първото обучение по предприемачество за учителите от ПГСУАУ “Атанас Буров”. То беше реализирано от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ”. Програмата за обучението е съобразена с целите на проекта и нуждите на учителите, които ще участват в Съвместната образователна схема по предприемачество в трансграничния регион. Първата част от …

Нашият нов проект за обучение по предприемачество

Maria Petrova Uncategorized @bg

Щастливи сме да обявим старта на новия ни проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. Проектните дейности стартираха на 20 юни 2017 г. и ще продължат до 20 декември 2018 г. По него ще работим заедно с Професионалната гимназия по икономика „Атанас Буров“ в Силистра и румънските ни партньори от Кълъраш: Търговско-промишлената камара, …