Регионален панаир на ученически компании в Кълъраш

diana bebenova Uncategorized @bg

Зала „Barbu Ştirbei“ в Кълъраши беше домакин за втори път за два дни, между 27-28 юни 2020г., на Регионален панаир на фирми за упражнения, „Предприемач в училище“. Панаир на фирми за упражнения представлява поредица от състезания, в които учениците участват и оценяват дейността на компаниите, подготвяйки се за кариера в предприемачеството. На панаира участваха и ученици и преподаватели, участващи в …

ПГСУАУ “Атанас Буров” кандидатства за изграждане на СТЕМ център за дигитални създатели „Технологичен свят“

diana bebenova Uncategorized @bg

Проектът предвижда увеличаване на капацитета на училището чрез разработване на съвременни методически ресурси с конструктивистичен дизайн, както и квалификационни курсове за преподавателите, включително и “Предприемачество без граници”. Проектните дейности са заявка за подготовка на специалисти от ново поколение в отговор на потребностите на местната индустрия и развитие на икономически връзки с Румъния. Така, училището планира да продължи приложението на съвместната …

Трансграничен форум за млади предприемачи “Културата има значение!”

diana bebenova Uncategorized @bg

Общо шест младежки проекта бяха разработени по време на иновационния лагер „Предприемачество в сферата на културно-историческото наследство в трансграничния регион Румъния – България“, състоял се на 21-22 н оември 2019г. в Силистра. Три от тях бяха класирани от журито с председател Юлия Баховски, която от години работи в Букурещ за опознаване и сътрудничество между българи и румънци. Това са: “Пеликаните на …

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

diana bebenova Uncategorized @bg

Преподавател, Станчу-Дину Елена Икономически колеж Кълъраши   Проектът ,,Entrepreneurship for Youth Labor Mobility“ безспорно засили въздействието на обучителните дейности по предприемачество в Икономическия колеж в Кълъраш. В този проект участниците излязоха от ролята на виртуални предприемачи и чрез успешни бизнес идеи участваха в различни панаири за учебни фирми, включително и в Регионалния панаир с международно участие, организиран от Икономическата технологична …

Ново партньорство за устойчиви резултати по проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност”

Борислав Ганев Uncategorized @bg

През месец декември 2018 екипът на Русенски университет “Ангел Кънчев”, ръководещ проект INNOVENTER стана партньор в Съвместната образователна схема “Предприемачество без граници”.  А през февруари 2019 по покана на новите партньори група представители на СНЦ “Паралел-Силистра” и Професионалната гимназия “Атанас Буров” участваха в международна проектна среща в Атина, Гърция. И двата проекта имат за основна цел да създадат професионално ориентирано …

Продължаваме със "социално предприемачество без граници"

diana bebenova Uncategorized @bg

На 12 и 13.02.2019г. в  Силистра екип на проект INNOVENTER от Русенски университет за първи в България включи в специализирани обучения в дистанционна и присъствена форма по Социално предприемачество 35 ученици от ПГСУАУ. Темите от обучението съдържаха дискусия относно същността на социалното предприемачество и идентифициране на конкретни възможности на всеки участник да развие такива умения.Екипно бяха разработени нови идеи за …

Съвместен доклад на Групата за мониторинг и оценка

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Настоящият доклад представя обосновка за разработването, прилагането и въздействието на Съвместната образователна схема за обучение по предприемачество за подобряване на младежката заетост и мобилността на работната сила в трансграничния регион България – Румъния. Той е част от проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност” ROBG169, финансиран по програма INTERREG V-A, представен в Първа глава. Report on EEwB – ROBG 169 – …

Бизнес идеи на участниците в Иновационния лагер

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Представяме ви бизнес идеите на участниците в “Иновационен лагер в трансграничния регион Силистра – Кълъраш”  – последния информационен ден  по проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България.     Най-висока оценка получиха „розовите“ с идеята за продажба на етно сувенири заради конкретния и подробен бизнес-план. „Червените дяволи“ се наредиха втори с идеята за …

Иновационен лагер в трансграничния регион Силистра – Кълъраш

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 16.11.2018 СНЦ “Паралел-Силистра” съвместно с български и румънски партньори, проведе “Иновационен лагер в трансграничния регион Силистра – Кълъраш” по проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. Събитието се организира за втора поредна година, този път на областно ниво с подкрепата на Регионално управление на образованието – Силистра . Ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“- …

Видеоклип "Фолклорни традиции и предприемачество"

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Ученици от Силистра и Кълъраш в ролята на „етнографи“ представят един от пролетните обичаи в трансграничния регион – лазаруване. Предприемаческата им инициатива е посветена на Европейската седмица на културно-историческото наследство и Деня на Европейското териториално сътрудничество. Информационният ден, организиран от СНЦ „Паралел-Силистра,  е част от проект  “Предприемачество за младежка трудова мобилност”, финансиран по програма ИНТЕРЕГ Румъния-България.