6.

Борислав Ганев

6. Информация и публичност Научи повече

5.

Борислав Ганев

5. Предоставяне на програма за езиково обучение – част от съвместната образователна схема Научи повече

4.

Борислав Ганев

4. Прилагане на учебната програма „Предприятие без граници“ – част от съвместната образователна схема. Научи повече

3.

Борислав Ганев

3. Мониторинг и оценка на прилагането на съвместната образователна схема „Предприемачество без граници“. Научи повече

2.

Борислав Ганев

2. Разработване на учебна програма ‘Предприятие без граници ” като част от съвместната образователна схема. Научи повече

1.

Борислав Ганев

1. Разработване на учебна програма „Зелена компания” като част от съвместната образователна схема Научи повече