За проекта


Основни предизвикателства


1. Недостатъчна обвързаност между професионалното образование в средните училища и бизнес сектора
2. Eзикова бариера
3. Празнота в обучението по предприемачество относно икономическия потенциал на трансграничния регион.


 

Цел на проекта 1

Да се разработи и приложи съвместна образователна схема за обучение по "Предприемачество без граници" (JES on EEwB) като част от професионалното образование с цел повишаване на потенциала за заетост на младите хора и трудовата мобилност.

Schedule Now

Цел на проекта 2

Да се подпомогне интегрирането на трансграничната територия по отношение на възможностите за заетост и мобилност на работната сила, като се насърчи прилагането на съвместната образователна схема за обучение по “Предприемачество без граници”.

Schedule Now

Резултати

3500
души, предимно ученици, ще бъдат обучени
10
инициативи за подобряване на заетостта сред младите хора
 
 

Основни подходи

ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ЕК


Сътрудничество в областта на образованието, изградено върху препоръките на ЕК за обучението по предприемачество и съвместно разработване на образователна схема за обучение по "Предприемачество без граници" (JES on EEwB)

СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ


Подходът на сътрудничество се прилага за всички обучения, събития и др., което означава и сътрудничество между доставчиците на тези услуги в рамките на проекта.

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ


Учителите ще разработят и приложат 3 програми, съставящи съвместната образователна схема за обучение по "Предприемачество без граници" (JES on EEwB) : ‘Предприятие без граници”, Зелено предприятие, Обучение по езици с обмен на групи.

ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ


За да се разшири въздействието на проекта, ще бъде разработена система за управление на обучението, насочена към предоставяне на “обучение във всички възрасти”.

Проектни дейности

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

1.

1. Разработване на учебна програма „Зелена компания” като част от съвместната образователна схема

Научи повече

2.

2. Разработване на учебна програма ‘Предприятие без граници ” като част от съвместната образователна схема.

Научи повече

3.

3. Мониторинг и оценка на прилагането на съвместната образователна схема „Предприемачество без граници“.

Научи повече

4.

4. Прилагане на учебната програма „Предприятие без граници“ – част от съвместната образователна схема.

Научи повече

5.

5. Предоставяне на програма за езиково обучение – част от съвместната образователна схема

Научи повече

6.

6. Информация и публичност

Научи повече