Ziua informațiilor – Prezentarea proiectului și a platformei de învățare

Борислав Ганев Uncategorized @ro

ONG „Parallel-Silistra”, împreună cu partenerii bulgari și români, au realizat încă o zi de informare din cadrul Campaniei comune, lansată prin proiectul „Antreprenoriat pentru mobilitatea tinerilor în câmpul muncii”, finanțat prin Programul INTERREG 2014-2020 România-Bulgaria. Proiectul vizează îmbunătățirea capacității de inserție profesională a tinerilor pe piața forței de muncă și creșterea gradului de mobilitate a acestora atunci când își caută loc de muncă în regiunea transfrontalieră.

Evenimentul pentru prezentarea proiectului și a platformei de învățare a avut loc pe 6 martie 2018 în sala de conferințe in orașul Ruse. Scopul acesteia a fost promovarea programului comun de învățământ bulgaro-român „Antreprenoriat fără frontiere” și încurajarea participării altor școli în cadrul acestuia. Acest model oferă nu numai formare în domeniul antreprenorial, ci și învățarea limbilor străine (limba bulgară / română), precum și activități practice de schimb și cooperare cu comunitatea de afaceri din regiunea transfrontalieră.

În timpul zilei de informare, coordonatorul Diana Bebenova a prezentat oficial companiile de formare transfrontalieră, înființate de Școala profesională Secundară de Economie, Administrație și Servicii „Atanas Burov” din Silistra și Colegiul Economic din Călărași. Aceste companii includ 150 de studenți bulgari și români, care lucrează împreună pentru a-și dezvolta abilitățile antreprenoriale.

După partea oficială, coordonatorul Diana Bebenova a oferit consultații individuale pentru înregistrarea pe platforma de învățare și utilizarea modulelor pentru toți vizitatorii. De asemenea, s-a întâlnit cu reprezentanți ai Biroului Muncii din Ruse și cu cadre didactice din școlile din Ruse și V. Târnovo pentru a înființa o rețea de școli pe schema educațională comună bulgaro-română „Antreprenoriat fără frontiere”.