Eveniment de informare ”Inovation Camp” în cadrul proiectului ”ANtreprenoriatul pentru mobilitatea forței de muncă în rândul tinerilor”, cod 16.4.2.015, e-MS-ROBG 169

Борислав Ганев Uncategorized @ro

În perioada 27-29 Martie 2018 în cadrul proiectului    ”Entrepreneurship for Youth Labor Mobility”/ ”Antreprenoriatul pentru mobilitatea forței de muncă în rândul tinerilor”, cod 16.4.2.015., finanțat prin Programul  INTERREG V-A RO-BG, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 1, s-a implementat o parte din Activitatea A3 –        ”Dezvoltarea Programului – Întreprinderilor fără Frontiere”.

Sub egida ”Inovation Camp”, Colegiul Economic Călărași a organizat și desfășurat cu sprijinul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași timp de trei zile competiția la care au participat elevi și profesori din Bulgaria și România, respectiv 15 elevi și 5 profesori din fiecare țară precum și 10 consultanți de business împreună cu repre- zentanții tuturor partenerilor implicați în proiect.  Acest eveniment abordează legătura insu- ficientă dintre educația profe- sională și mediul de afaceri, care limitează numărul de absolvenți care se angajează la nivel local.

 În deschiderea competiției au fost subliniate importanța inserției facile a tinerilor pe piața muncii, în scopul formării unor atitudini pozitive față de muncă pentru o dezvoltarea armonioasă în plan profesional și social care să aibă ca rezultat existența unor resurse umane performante, eficiente în activitatea economico-socială.

În competiția propriu-zisă consultanții de business invitați, prin cunoștințele lor, au ghidat elevii în dezvoltarea ideilor de afaceri și au asigurat suport pentru realizarea și concretizarea lor, în final fiind premiate cele mai bune 3 idei de afaceri.          Junior Achievement România a  asigurat logistica pentru desfășurarea în bune condiții a concursului, prin furnizarea materialelor de curs necesare.

Aceste evenimente sunt necesare pentru a asigura un acces larg la posibilitățile de angajare comune, de o parte și de alta a Dunării precum și de a lua contact cu legislațiile celor două țări și a depăși bariera lingvistică.