Raport comun al grupului de monitorizare și evaluare

Борислав Ганев Uncategorized @ro

Prezentul raport prezintă dezvoltarea, implementarea și impactul programului de formare profesională comună în domeniul educației, pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și a mobilității forței de muncă în regiunea transfrontalieră Bulgaria – România. Este parte a proiectului “Antreprenoriatul pentru Mobilitatea Locurilor de muncă pentru tineri” ROBG169, finanțat prin programul INTERREG V-A, care este prezentat în detaliu în primul capitol al proiectului.

În capitolul al doilea, raportul analizează cadrul legal pentru educația și formarea antreprenorială în Bulgaria și România, în învățământul școlar în ansamblu și în special în școlile medii profesionale cu profil economic care participă la proiect. Acesta pune în discuție provocările și oportunitățile pentru activități educaționale transfrontaliere comune între instituțiile de învățământ din Bulgaria și România, care promovează ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. În acest context, lucrarea prezintă conținutul și impactul Programului comun de formare educațională implementat de proiect, pentru tineri și profesori din ambele școli profesionale.
La sfârșitul secțiunii analitice, raportul propune utilizarea unor activități educaționale similare în antreprenoriat și în școlile de învățământ general din regiunea transfrontalieră, pentru a crește capacitatea de angajare a tinerilor.

Al treilea capitol conține informații practice pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în România și Bulgaria. Sunt prezentate surse de informare despre disponibilitatea locurilor de muncă vacante, documentele necesare pentru încheierea unui contract de muncă, precum și informații succinte despre procesul de validare a cunoștințelor din ambele țări.
Report on EEwB – ROBG 169-RO-compressed