2.

Борислав Ганев

2. Разработване на учебна програма ‘Предприятие без граници ” като част от съвместната образователна схема.

Научи повече