ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ ЕДНО

Разработване на учебна програма ‘Зелена компания” като част от съвместната образователна схема


  • Обучения

    В Силистра и Кълъраш по програма “Ученическа компания” , както и на съвместни уебинари

Дейността предвижда провеждане на отделни обучения в Силистра и Кълъраш по програма “Ученическа компания” , както и на съвместни уебинари.
Обученията се предоставят от Джуниър Ачийвмънт България и Джуниър Ачийвмънт Румъния.