Проектна дейност 2

Разработване на учебна програма ‘Предприятие без граници ” като част от съвместната образователна схема.


Дейността предвижда провеждане на тридневно съвместно обучение на 20 български и 20 румънски учители и ученици по програмата “Предприятие без граници”. Освен това планираме да реализираме тридневен Иновационен лагер за участващите в проекта ученици и учители. Обученията се предоставят от Джуниър Ачийвмънт България и Джуниър Ачийвмънт Румъния.