Проектна дейност 3

Мониторинг и оценка на прилагането на съвместната образователна схема „Предприемачество без граници“.


    Тази дейност е необходима за наблюдение и оценка на съвместната образователна схема по отношение на:
    1) прилагане подхода на сътрудничество и съгласуваност с хоризонталните политики на ЕС;
    2) включване на темите по предприемачеството в националните учебни програми;
    3) осъществяване на връзки с бизнес общността в трансграничния регион;
    4) въздействие върху предприемаческите и езиковите компетенции на учениците.