Проектна дейност 4

Прилагане на учебната програма „Предприятие без граници“ – част от съвместната образователна схема.


    Тази дейност е необходима, за да се реализира връзка между бизнес сектора в трансграничния регион и професионалното образование.
    Тя включва:
    1) създаване и функциониране на десет трансгранични ученически компании “Предприятия без граници”.
    2) въвличане на 10 консултанта от бизнес общността, които да подпомогнат функционирането на ученическите компании
    3) организиране на Първи съвместен трансграничен панаир на ученическите компании в Калараш