Проектна дейност 5

Предоставяне на програма за езиково обучение – част от съвместната образователна схема


Дейността се състои от:
1) Разработване на учебна платформа за управление на обучението (LMS) и уеб сайт
2) реализиране на информационна кампания в трансграничния регион за популяризиране на платформата и съвместната образователна схема.