Проектна дейност 6

Информация и публичност


Дейността предвижда:
1) Провеждане на двудневна финална конференция в Кълъраш
2) Провеждане на три пресконференции и информационни събития на Общността
3) Отпечатване на информационни материали