Учредена е съвместната Група за наблюдение и оценка

Maria Petrova Uncategorized @bg

Първата учрeдитeлна среща на съвместната група за наблюдение и оценка на обучението по образователната схема „Предприемачество без граници“ се състоя на 10 октомври от 14.00 ч в град Кълъраш в конферентната зала на Търговско, промишлена и селскостопанска камара, гр.Кълъраш, Румъния.

В нея участваха 10 представители на образователните власти в трансграничния регион, бизнес средите и институциите по заетостта и 5 представители на организациите на бенефициентите.

Работната програма на първата среща включваше: 1) запознаване с проекта и задачите на групата; 2) учредяване на групата; 2) приемане на съвместни принципи за работа и дискутиране на предстоящите събития. Участниците ще имат за задача да оценят предоставянето на образователните дейности по предприемачество, тяхната приложимост за активизиране на мобилността на работната сила и съгласуваност с хоризонталните политики на ЕС.

Да пожелаем успех на групата за наблюдение и оценка на образователната схема „Предприемачество без граници“!