Първи информационен ден в трансграничния регион Силистра- Кълъраш

Maria Petrova Uncategorized @bg

СНЦ “Паралел-Силистра” съвместно с български и румънски партньори, организира информационен ден “Седмица на предприемачеството в трансграничния регион Силистра- Кълъраш”. Събитието се състоя на 13 ноември 2017 г. в конферентната зала на хотел Дръстър с начало 16.00 часа.

То е част от информационната кампания по проекта „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. Проектът има за цел да подобри пригодността на младежите за трудовия пазар и да ги направи по-мобилни при търсене на работа в трансграничния регион. Проектните дейности стартираха на 20 юни 2017 г. и ще продължат до 20 декември 2018 г. За тяхното изпълнение СНЦ “Паралел-Силистра” партнира на Професионалната гимназия по икономика „Атанас Буров“ в Силистра и румънските партньори от Кълъраш: Търговско-промишлената камара, Икономическия лицей и Асоциация „Партньори 2000“.

Информационният ден “Седмица на предприемачеството в трансграничния регион Силистра- Кълъраш” отбеляза началото на поредица от информационнни дни, посветени на съвместната българо-румънска образователна схема “Предприемачество без граници”. Този модел насърчава не само обучението по предприемачество, но и чуждоезиковото обучение по български и румънски езици, както и практическите дейности за обмен и сътрудничеството с бизнес общността в трансграничния регион.

По време на информационния ден бяха представени създадените трансгранични ученически компании, както и младежки проекти под надслов “Предприемачът, който ме вдъхновява”. Основен лектор беше госпожа Невена Младенова, Мениджър “Публично финансиране”, Майкрософт България, която дискутира темата “Лидерство и дигитално присъствие в ерата на технологиите”.