Ретроспекция от „Любовта в три измерения“

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 14 февруари 2018 г. СНЦ “Паралел-Силистра” в партньорство с Професионалната гимназия по икономика  в град Силистра реализира  информацонния ден “Любовта в три измерения”, който събра повече от 80 младежи от града.

Събитието е част от информационната кампания по проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. Проектът има за цел да подобри пригодността на младежите за трудовия пазар и да ги направи по-мобилни при търсене на работа в трансграничния регион. Събитието стартира с тематична разходка в Художествената галерия с любезното съдействие на нейния екип. Програмата включваше презентация на уеб сайта на проекта, както и представянето на пет ученически трансгранични компании, стартирани от млади силистренски предприемачи от Професионалната гимназия по икономика.  Безспорен интерес предизвика и разказът на петима млади силистренци, участници в международен проект за мобилност.  

Проектните дейности стартираха на 20 юни 2017 г. и ще продължат до 20 декември 2018 г. За тяхното изпълнение СНЦ “Паралел-Силистра” партнира на Професионалната гимназия по икономика „Атанас Буров“ в Силистра и румънските партньори от Кълъраш: Търговско-промишлената камара, Икономическия лицей и Асоциация „Партньори 2000“.