Информационен ден – Представяне на проекта и учебната платформа

Борислав Ганев Uncategorized @bg

СНЦ “Паралел-Силистра” съвместно с български и румънски партньори, проведе поредния информационен ден  от кампанията по проекта „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. Проектът има за цел да подобри пригодността на младежите за трудовия пазар и да ги направи по-мобилни при търсене на работа в трансграничния регион.

Събитието за представяне на проекта и учебната платформа се състоя на 6 март 2018 г. в конферентната зала в град Русе. То имаше за цел да популяризира съвместната българо-румънска образователна схема “Предприемачество без граници” и да насърчи участието на други училища в нея. Този модел предлага не само обучението по предприемачество, но и чуждоезиковото обучение по български и румънски езици, както и практическите дейности за обмен и сътрудничеството с бизнес общността в трансграничния регион.

По време на информационния ден бяха представени създадените трансграничните учебни компании от Професионалната гимназия по икономика „Атанас Буров“ в Силистра и Икономическия лицей в Кълъраш. В тях участват 150 български и румънски ученици, които развиват своите предприемачески умения.

След официалната част, координаторът Диана Бебенова предостави на всички посетители индивидуални консултации за регистрация в учебната платформа и ползване на учебните модули. Тя осъществи и срещи с представители на Бюрото по труда в Русе и учителки от училища в Русе и В.Търново.