Партньорство за прилагане на съвместната образователна схема “Предприемачество бeз граници”

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 28 май 2018 се проведе информационен ден за училищни ръководства под надслов “Обучението по предприемачество и трасграничните учебни компании” по проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност” ROBG 169. Той беше организиран от Професионалната гимназия по икономика “Атанас Буров” и СНЦ “Паралел-Силистра” с подкрепата на Регионалното управление на образованието – Силистра.

В началото на срещата Диана Бебенова – Николова представи задачите на проекта, като се фокусира върху проблемите, които се решават със създаването на образователна схема “Предприемачество без граници” между български и румънски професионални училища. Тя подчерта, че една от основните теми в схемата е създаването и функционирането на трансгранични учебни компании. Госпожа Дочка Милушева, Директор на ПГУСАУ “А.Буров” и координатор по проекта допълни дискусията по темата. Тя обясни, че на практика едната от програмите в схемата “ Предприятие без граници” използва и допълва съдържанието на учебната дисциплина “Учебна компания” като насърчава регистрирането и работата върху трансгранична ученическа фирма, използваща потенциала на трансграничния регион България – Румъния.
“Чрез принципа на сътрудничеството могат да се изградят и смесени компании, подчерта тя, “в които акционери стават учениците от двете страни на Дунава. Важна роля играят и бизнес – менторите, представители на български и румънски фирми, които консултират младите предприемачи или журират техните бизнес решения по време на Иновационните лагери”.

Участниците в информационния ден се интересуваха и как могат да ползват уеб сайта на проекта и учебната платформа към него. Съвместно с експерта Диана Бебенова те дискутираха как да се регистрират и да работят с платформата и какви възможности дава тя за прилагане на Съвместната образователна схема “Предприемачество без граници”.

В края на срещата присъстващите подписаха Споразумението за сътрудничество и работа в партньорската мрежа по проекта.

Събитието е част от информационната кампания по проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България.