120 потребители на учебната платформа!

Борислав Ганев Uncategorized @bg

През месец май продължи партньорството между нашия проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност “,e-MS-ROBG 169 и „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“, eMS code: ROBG-156. На 30 май наши участници се включиха в иновативното видеоконферентно обучение за ученици и студенти от Русе и Враца, България и Кълъраш, Румъния.

По време на събитието първо представихме проекта, а след това –  учебната платформа за обучение по предприемачество, част от  www.e4ylm.eu. Реализирахме и практическо обучение на повече от 50 – те участници, като демонстрирахме:

  1. Как да се регистрираме като обучаеми и да създадем свой профил.
  2. Кои са учебните курсове, предлагани от платформата в рамките на Съвместната образователна схема по предприемачество, разработвана по проекта
  3. Какви са възможностите за валидиране и сертифициране на обучаемите.

Нашите партньори от Кълъраш, Асоциация Партньори 2000 също взеха участие в съвместния виртуален информационен ден. В резултат на съвместните ни усилия уеб платформата вече се ползва от 120 потребители.