Първи регионален трансграничен форум на учебни компании

Борислав Ганев Uncategorized @bg

Първият регионален трансграничен форум на учебни компании, проведен на 21 юни в град Кълъраш събра повече от 400 участници и посетители! Той беше организиран от партньорите по проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност “,e-MS-ROBG 169 съвместно с Регионалните инспекторати по образование в Силистра и Кълъраш. Събитието беше подкрепено и от редица официални гости като: госпожа Наталия Пацарку, депутат, Джордже Якуб, областен управител и кмета Даниел Драгулин, които ясно обещаха своето съдействие за прилагането на Съвместната образователна схема “Предприемачество без граници” и през следващата учебната година.

Във формат на търговско изложение учебните трансгранични компании, съзададни по проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност “,e-MS-ROBG 169 представиха на своите щандове продуктите, които са разработвали и промотирали през цялата учебна година. Журито, състоящи се от представители на проекта и публичния сектор оцениха младежките екипи.  Същиятден от 16 часа по време на официалната церемония  бяха наградени най-добрите трансгранични учебни компании.

В края на събитието, господин Мариан Драган, президент на Търговско-промишлената и селскостопанска камара – Кълъраш, основен организатор на събитието, благодари на участниците и изрази увереност, че регионалният трансграничен форум на учебни компании ще се превърне в ежегодно събитие, насърчаващо младежкото предприемачествот и трудова заетост по поречието на река Дунав.