Нов старт на кампанията “Предприемачество в трансграничния регион Силистра- Кълъраш”

Борислав Ганев Uncategorized @bg

В началото на септември информационната кампания “Предприемачество в трансграничния регион Силистра- Кълъраш” продължава с нови инициативи. Тя е организирана от СНЦ “Паралел-Силистра” съвместно с български и румънски партньори като част от проекта “Предприемачество за младежка трудова мобилност”, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България.

 

 

В тази връзка поредното събитие от информационната кампания e “Информационен ден  за преподаватели от професионалните училища” , което ще се проведе на 18 ноември 2017 г. в център АРГИ с начало 14.00 часа. Инициативата се реализира в партньорство с Регионалното управление на образованието – Силистра. Ще бъде представено съдържанието на Съвместната образователна схема “Предприемачество без граници”, разработена и апробирана в рамките на проекта. Акцент в презентацията ще са аналитичната оценка на  въздействието на Съвместната схема, както и препоръките за по-нататъшното и прилагане.

 

Според оценителния доклад по време на учебната 2017/ 2018 година, най-силно въздействие върху учениците са имали взаимодействието с бизнес-менторите, работата в трансграничните учебни компании и иновационните лагери. По време на информационния ден на 11 септември ще бъдат дискутирани възможностите тези дейности да бъдат реализирани и през новата учебна година  на територията на област Силистра.