Демонстрация на резултатите от съвместната българо-румънска образователна схема “ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ”

Борислав Ганев Uncategorized @bg

В последните дни на октомври смесените трангранични компании на ученици от Силистра и Кълъраш, създадени по проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, приеха своето поредно предизвикателство. На 24 -ти октомври, в сградата на Търговско-промишлената и селскостопанска камара  в Кълъраш, 20 „junior“- предприемачи представиха своите компании пред медиите в съседния румънски град. На тази нетрадиционна пресконференция петте екипа отговаряха на въпроси за дейностите, съпътствали работата на компаниите, но най-силният „аргумент“ за ползата от проекта бяха продуктите, които те презентираха пред журналисти и бизнесмени.

Паралелна среща по проекта имаха и техните ръководители. Групата за мониторинг и оценка включва 10 представители на образователните власти, бизнес общността и институциите по заетостта в трансграничния регион, които обсъдиха предоставянето на СЪВМЕСТНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СХЕМА “ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ”, нейната приложимост за активиране на мобилността на работната сила и съгласуваността и с хоризонталните политики на ЕС.  В края на своята трета регулярна среща, работната група одобри съвместния доклад за въздействието схемата върху сътрудничеството в областта на образованието и подобряване на пригодността за заетост на учениците. Докладът e съставен въз основа на доказателства за въздействието на дейностите по обучението и предоставя конкретна информация за  прилагане на подход на сътрудничество и съгласуваност с хоризонталните политики на ЕС; включване в националните учебни програми; връзки с бизнеса в трансграничния регион и въздействие върху предприемаческите умения и езиковите компетенции на учениците.