Иновационен лагер в трансграничния регион Силистра – Кълъраш

Борислав Ганев Uncategorized @bg

На 16.11.2018 СНЦ “Паралел-Силистра” съвместно с български и румънски партньори, проведе “Иновационен лагер в трансграничния регион Силистра – Кълъраш” по проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България.

Събитието се организира за втора поредна година, този път на областно ниво с подкрепата на Регионално управление на образованието – Силистра .

Ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“- Силистра, СУ „Христо Ботев“ – Тутракан, СУ „Васил Левски“ – Дулово, СУ „Васил Левски“ – Главиница, ПГМСС „Никола Вапцаров“ – Средище и ПГСС – Ситово, разпределени на случаен принцип в 5 „цветни“ отбора, предложиха различни идеи за стартиране на малък бизнес в сферата на културата и етно-традициите. Младите предприемачи, консултирани от бизнес ментори, впечатлиха жури и публика с презентациите на своите идеи – от изработване на носии, организиране на фестивал на народните занаяти, основаване на туроператорска фирма с цел културен туризъм до образователни семинари „Да научим за етносите чрез изкуство“.

Журито в състав – председател г-н Георги Георгиев, собственик на фирма за алтернативни източници на енергия Енерко БГ ООД, притежаваща собствен патент за слънчев колектор; д-р Диана Бебенова – Николова, председател на СНЦ “Паралел-Силистра” и координатор на проекта и г-жа Мая Григорова, старши инспектор професионално образование, РУО – Силистра, имаше нелеката задача да оцени презентациите на отборите по следните критерии: бизнес-идея, отношения с клиенти и партньори, канали за връзка с тях, структура на разходите и приходен поток.

Най-висока оценка получиха „розовите“ с идеята за продажба на етно сувенири заради конкретния и подробен бизнес-план. „Червените дяволи“ се наредиха втори с идеята за образователни семинари, съчетани с изкуство и разходка по Дунав, а „зелените“ спечелиха третото място със слогана „Европа и традициите – връщане към тях“, зад който те развиха идеята за изработване и продажби на национални носии на различни етноси в съюза. Разбира се, награди имаше за всички, както и сертификати за участие в иновационния лагер.

Иновационният лагер отбелязва края  на поредица от дейности, посветени на съвместната българо-румънска образователна схема “Предприемачество без граници”. Този модел насърчава не само обучението по предприемачество, но и чуждоезиковото обучение по български и румънски езици, както и практическите дейности за обмен и сътрудничеството с бизнес общността в трансграничния регион.

Събитието е част от информационната кампания по проекта „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. Проектът има за цел да подобри пригодността на младежите за трудовия пазар и да ги направи по-мобилни при търсене на работа в трансграничния регион. Проектните дейности стартираха на 20 юни 2017 г. и ще продължат до 20 декември 2018 г. За тяхното изпълнение СНЦ “Паралел-Силистра” партнира на Професионалната гимназия по икономика „Атанас Буров“ в Силистра и румънските партньори от Кълъраш: Търговско-промишлената камара, Икономическия лицей и Асоциация „Партньори 2000“.