Ново партньорство за устойчиви резултати по проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност”

Борислав Ганев Uncategorized @bg

През месец декември 2018 екипът на Русенски университет “Ангел Кънчев”, ръководещ проект INNOVENTER стана партньор в Съвместната образователна схема “Предприемачество без граници”.  А през февруари 2019 по покана на новите партньори група представители на СНЦ “Паралел-Силистра” и Професионалната гимназия “Атанас Буров” участваха в международна проектна среща в Атина, Гърция.

И двата проекта имат за основна цел да създадат професионално ориентирано обучение по предприемачество, насочено към младите хора, така че те да подобрят трудовата си мобилност и да развият предприемачески умения.

Основните резултати и продукти включват курсове за обучение по предприемачество със съответните учебна програма и модули, наръчници, онлайн и мобилни платформи с интерактивни инструменти.

Така българските партньори по проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност” ROBG 169 работят съвместно за неговото устойчиво развитие и след края на проектния цикъл.