Новият иновационен лагер – „“Проекти на предприемчиви девойки““

diana bebenova Uncategorized @bg

На 05 и 06 октомври 2021 г. в АРГИ Център, Силистра ще се проведе за пети пореден път иновационен лагер с участието на девойки от област Силистра. Събитието се организира от РУО – Силистра, Община Силистра, отдел „Образование и младежки дейности“ и СНЦ „Паралел- Силистра“.

В предходните издания:

  1. Участваха повече от 180 младежи от различни училища от област Силистра.
  2. Обсъдени са многобройни иновативни младежки идеи за развитие на региона.
  3. Бизнес-консултантите, които подпомагаха младежките екипи по време на лагера бяха представители на “Ротари клуб-Силистра” и бизнес общността в града, както и Търговско-промишлената камара и Сдружение “Акчес” от Кълъраш, Румъния.
  4. През последните години лагерът се провежда в 2 етапа – подготвителен, в който участваха преподаватели от Русенския университет „А. Кънчев“ и Николай Неков, наш съгражданин, президент на „Младежки Бизнес Клуб“, основател на компания за бизнес консултиране и реклама, и практически, в който младежите разработваха конкретни бизнес идеи.

В Иновационния лагер тази година ще участват 20 девойки от ХI и XII клас, представители на пет училища от област Силистра. На 5 октомври те ще бъдат включени в тренинг за допълнителна подготовка по предприемачество и разработване на бизнес модели. А на 6 октомври ще разработят своите проекти и бизнес планове по зададен казус. Участниците ще имат задача да оценят възможностите за развитие на бизнес в региона като използват неговия потенциал и как да стартират своя бизнес инициатива в регионалната общност. Предизвикателството пред тях ще бъде да оценят собствените си възможности, своите умения и знания, които да им помогнат в бизнес начинанието.

Във връзка с Насоките за работа в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2021 – 2022 година в условията на COVID – 19, събитието ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.