Класиране на проектите от иновационния лагер „Проекти на предприемчиви девойки“

diana bebenova Uncategorized @bg

На 05 и 06 октомври 2021 г. в АРГИ Център, Силистра се проведе за пети пореден път иновационен лагер, в който тази година участваха 20 девойки от ХI и XII клас, представители на пет училища от област Силистра.

На 5 октомври те бяха включени в тренинг за допълнителна подготовка по предприемачество с водещ доцент Даниел Павлов, преподавател в РУ „А. Кънчев“ и маркетинг умения с водещ Лора Саркисян, маркетинг експерт.

На 6 октомври разработиха своите проекти и бизнес планове по зададен казус с помощта на бизнес консултантите от Ротари клуб. Участниците имаха задача да оценят възможностите за развитие на бизнес в региона, като използват неговия потенциал, а именно:

  • местните природни ресурси (плодородна земя, природни резервати край реката, горски местности );
  • културно-историческото наследство на мултикултурните общности (археологически резервати, река Дунав, рибарски общности, културни практики на етносите);
  • натрупания производствен опит в региона и/или съществуващ семеен бизнес;
  • да развият бизнес, който да „щади“ природата и/или да генерира минимално количество отпадъци.

Отборите представиха своите бизнес модели пред жури в тричленен състав и бяха оценявани по точкова система и предварително зададени КРИТЕРИИ:

  • Иновативност – максимум 25 т.
  • Приложимост – максимум 25 т.
  • Обществена полза – максимум 20 т.
  • Презентация, екипна работа – максимум 20 т.
  • Отговори на въпросите – максимум 10 т.

Максималният брой точки на отбор след сумиране на оценките на тримата членове на журито е 300. Журито оцени и класира отборите по следния начин:

I място за “CATA-FOOD&PLEASURE”, СУ „Христо Ботев“, Тутракан, 267 т.

II място за „NATURAL APRICOT”, ПГСУАУ „Атанас Буров“, Силистра, 258 т.

III място за „Силистра – Тур“, ЕГ „П. Яворов“, Силистра, 236 т.

IV място за „Аптека на две крачки“, СУ „В. Левски“, Главиница, 230 т.

V място за “CREAT TRIPS”, ПГПТ „Евл. Георгиев“, Силистра, 194 т.

Всички участници получиха сертификати за участие, както и парични награди осигурени от спонсорите: Община Силистра, Областна администрация Силистра и Ротари клуб.

Събитието се организира от РУО – Силистра, Община Силистра, отдел „Образование и младежки дейности“ и СНЦ „Паралел- Силистра“.