activitatea proiectului 3

Monitorizarea și evaluarea schemei comune de educație „Antreprenoriat fără frontiere” (SSI on EEwB)


    Această activitate este necesară pentru monitorizarea și evaluarea schemei educaționale comune pentru EEwB în termeni de:
    1) aplicare a abordării de cooperare și a coerenței cu politicile orizontale ale UE;
    2) încorporare în curriculumul național;
    3) realizarea de legături cu comunitatea de afaceri în regiunea transfrontalieră;
    4) impact asupra antreprenoriatului CBC și a competențelor lingvistice ale elevilor.